Ważne dokumenty

PLAN LEKCJI 22/23

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Formularz zwolnienia z zajęć

Organizacja przerw

Procedura bezpieczeństwa COVID-19 (01.09.21)

Wytyczne MEN, MZ i GIS

Zasady – Uczeń

Wskazówki dla Rodzica

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Statut Szkoły

Program Profilaktyczno-Wychowawczy

Przedmiotowe Zasady Oceniania Język polski

Przedmiotowe Zasady Oceniania Etyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania Wychowanie Fizyczne

Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania Plastyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przyroda/Biologia

Przedmiotowe Zasady Oceniania Technika

Przedmiotowe Zasady Oceniania Geografia

Przedmiotowe Zasady Oceniania J.niemiecki III-IV

Przedmiotowe Zasady Oceniania EDB

Przedmiotowe Zasady Oceniania Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania Religia

Przedmiotowe Zasady Oceniania Matematyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania J.angielski

Przedmiotowe Zasady Oceniania Historia

Przedmiotowe Zasady Oceniania WOS

Przedmiotowe Zasady Oceniania Chemia

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW