Czesne w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 1250 zł płatne przez 12 miesięcy.

Zniżki:

– 800 zł za drugie dziecko
– 600 zł za trzecie dziecko
– 100 % zniżki na czwarte dziecko.

W ramach czesnego zapewniamy (w roku szkolnym 2023/2024):

 realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,

 • zwiększoną liczbę godzin w kl. I-III na realizację podstawy programowej (min. 30h zamiast 22h)
 • zwiększona liczba godzin przedmiotów egzaminacyjnych w kl. 7 i 8 (j. polski, matematyka, j. obcy)
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia na basenie (raz w tygodniu, przejazd autokarem)
 • naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego od klasy I w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
 • naukę języka niemieckiego (jako obowiązkowy) od klasy III (w kl. III – 2 godziny tygodniowo, w kl. 4-8 – od 2 do 3 godzin tygodniowo),
 • naukę innych języków obcych: hiszpański, rosyjski (w ramach zajęć pozalekcyjnych),
 • rozszerzona edukacja artystycznasportowa,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia dodatkowe: umuzykalniające, robótki ręczne, koła tematyczne,
 • opiekę świetlicową w godzinach 13.30–17.00,
 • opiekę świetlicową w pierwszym tygodniu ferii zimowych oraz w lipcu.

Wpisowe – 1000 zł.

Wyprawki dla uczniów kl. I wręczane są przez wychowawcę w czerwcu i zamieszczane również na stronie w aktualnościach.

Wyżywienie (w r. szk. 2023/2024)

Stawka żywieniowa dzienna wynosi 20 zł w tym:
– śniadanie (4 zł)
– obiad (dwa dania, 12 zł)
– podwieczorek (4 zł)

Możliwy jest wybór posiłków (np. rezygnacja z podwieczorku, wówczas stawka żywieniowa dzienna wynosi 14 zł). Do zamawiania i rozliczania posiłków korzyatamy z wygodnej dla rodzica aplikacji

Wpłaty czesnego oraz wpisowego prosimy dokonywać na rachunek bankowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, ul. Ciołkowskiego 10, 80-463 Gdańsk, o numerze 90 1160 2202 0000 0000 5135 4573 (tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, wpisowe/czesne).