Edukacja językowa

W Naszej Szkole dużą wagę przywiązujemy do nauki języków obcych. Wiemy, że tylko systematyczne, przemyślane zajęcia przyniosą oczekiwane efekty. W klasach młodszych nauka odbywa się w dużej części w formie zabawy z zastosowaniem np. gier planszowych. W klasach starszych kładziemy nacisk na umiejętności konwersacji i praktycznego posługiwania się językiem. Znajomość języków jest podstawową i niezbędną kompetencją w XXI wieku, otwiera na nowe możliwości i daje poczucie swobody, dlatego w Naszej Szkole dajemy uczniom możliwość nauki aż 4 języków obcych.


Język angielski – już od klasy 1 zwiększamy liczbę godzin języka angielskiego. Klasy 1 i 3 mają po 4 godziny języka w tygodniu, klasa 2 natomiast – 5 godzin. Jedna godzina w tygodniu poświęcona jest na konwersacje. w klasach 4-8 realizowanych jest 5 godzin języka angielskiego w tygodniu, przy czym w kl. 8 godzinę tę przeznaczamy na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.


Język niemiecki – jako drugi obowiązkowy język wprowadzany jest już od klasy 3 w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w klasach 4-5 – w wymiarze 3 godzin tygodniowo, natomiast w klasach 5-8 – 2 godzin. Dodatkowo uczniowie mogą uczęszczać na koło z języka niemieckiego. Współpracujemy również z Centrum Egzaminacyjnym Gothe-Institut, Szkołą w Bremie oraz z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. To wszystko sprawia, że nasi uczniowie już od klasy 6 z sukcesami podchodzą do certyfikatu Instytutu Goethego.


Język hiszpański – już od klasy 1 stwarzamy możliwość naszym uczniom nauki języka hiszpańskiego w ramach zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na 3 różnych poziomach. Zajęcia prowadzi Hiszpan – Señor Manuel 🙂
Zajęcia odbywają się w ramach czesnego.


Język rosyjski – od klasy 4 nasi uczniowie mają również możliwość nauki języka rosyjskiego w ramach zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia odbywają się w ramach czesnego.