Dzień w Naszej Szkole

7.45 zaczynamy dzień nietypowo, bo śniadaniem

8.15 startują lekcje

10.30 czas na zupę

11.00 ciąg dalszy zajęć lekcyjnych

13.40 czas na drugie danie

14.00 znowu lekcje oraz zajęcia dodatkowe

15.00 podwieczorek

17.00 zamykamy świetlicę

Klasy młodsze zazwyczaj kończą lekcje przed drugim daniem, starsze uczą się również po obiedzie. Plan lekcji jest dostosowany do uczniów i ich możliwości. Zdarza się, że jakiś dzień zajęć jest krótszy ze względu na jego intensywność i trudność.