Zajęcia dodatkowe są dla nas bardzo ważnym elementem pracy z uczniem. Co roku dostosowujemy je do potrzeb i zainteresowań dzieci. U nas każdy ma szanse rozwinąć swoje pasje 🙂
W roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie mają takie oto potrzeby i zainteresowania 🙂

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Zajęcia językowe:
koło języka hiszpańskiego – raz w tygodniu (w ramach czesnego) uczniowie uczą się jednego z najpopularniejszych języków Świata na 3 poziomach. Zajęcia prowadzi rodowity Hiszpan – Señor Manuel. Dzięki temu dzieci czują naturalną potrzebę mówienia w tym języku, uczą się odpowiedniego akcentu, poznają zwyczaje i kulturę Hiszpanii. Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie klas 1-8.
koło języka niemieckiego – poprzez zabawę, w miłej atmosferze szlifujemy umiejętności zdobyte na lekcjach. Zajęcia przeznaczone dla klas 3-5 (realizowane w ramach koła Odkrywców Gdańska)
koło języka angielskiego dla kl. 1-3 – oparte na filmach i piosenkach zajęcia mają zachęcić najmłodszych do poznawania języka poprzez słownictwo im najbliższe, bo zawarte w ulubionych piosenka, bajkach czy filmach. 
Filmowe koło języka angielskiego dla kl. 6-8  –  będą oglądać ulubione filmy i dyskutować na ich temat w j. angielskim. 

Zajęcia przedmiotowe
koło Odkrywców Gdańska – poznajemy Gdańsk poprzez historie konkretnych ludzi, budowli czy miejsc. W planie są też  wycieczki, na które serdecznie zapraszamy Rodziców 🙂 Koło połączone jest z utrwalaniem języka niemieckiego
– konsultacje z matematyki dla kl. 4-7 – spotkania przeznaczone dla osób, które chcą zrozumieć matematykę jeszcze lepiej, lub na jej opanowanie potrzebują więcej czasu. To też dobry moment na poprawianie sprawdzianów czy kartkówek przy porannej herbacie z Panią Anią 🙂
– koło matematyczno-informatyczne dla kl. 1-3 oraz 4-7 – dla tych, dla których matematyka jest Królową Nauk 🙂 Pani Ania przygotuje do każdego konkursu czy olimpiady matematycznej i informatycznej.
– koło przyrodnicze dla kl. 1-3 – poznawanie i zgłębianie tajników przyrody pod okiem Pani Krysi sprawi, że świat flory
i fauny stanie się fascynującą przygodą. 

Zajęcia ruchowe
Ruch jest niezwykle istotnym elementem w Naszej Szkole. Przekazujemy naszym uczniom szeroki zakres wiedzy ze wszystkich dyscyplin sportowych. Zarażamy sportem, by dzieci chciały uprawiać go nie tylko w szkole ale przede wszystkim poza nią, ponieważ wiemy, że ruch jest niezbędny do utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zajęcia piłkarskie (ogólnorozwojowe) dla klas 1-8 (z podziałem na grupy). Na zajęciach wykorzystywane są gry i zabaw doskonalące elementy gry w piłkę nożna. Jest świetna okazja do propagowania postawy fair play, zdobywania wiedzy o aktualnych wydarzeń sportowych, przypominania zasad zdrowego odżywiania.

Gry i zabawy zespołowe – na zajęciach poprzez ruch uczymy współdziałania, współpracy, wyrozumiałości i dobrze się bawimy 🙂 

Zajęcia artystyczne
To, że lepszą koncentrację, błyskawiczną orientację w przestrzeni, wyższą inteligencję emocjonalną można osiągnąć dzięki słuchaniu muzyki, wiemy nie od dziś. Dlatego zajmuje ona szczególne miejsce w Naszej Szkole, a uczniowie odnoszę wiele sukcesów na tym polu.
zajęcia wokalne dla uczniów klas 1-8 (z podziałem na grupy). W tym roku szkolnym nasze talenty wokalne rozwijają się jako soliści oraz w dwóch zespołach – Malinki i Miętusy.
koło instrumentalne – podczas zajęć w małych grupach dzieci uczą się gry na flecie, pianinie lub keybordzie.
taniec – uczniowie mają okazję poznać różne style taneczne na zajęciach z przesympatyczną instruktorką tańca, panią Emilią 🙂