Drodzy Rodzice, cieszymy się, że odwiedziliście naszą stronę. Zanim podejmiecie świadomą decyzję, poznajcie bliżej Naszą Szkołę.

Poznaj nas

1. Dni Otwarte, które co roku organizujemy w marcu i kwietniu. Jest to świetna okazja, by Wasze dziecko poznało bliżej szkołę, uczestnicząc w różnych zabawach i warsztatach. Wy zaś będziecie mogli porozmawiać z nauczycielami, poznać specyfikę szkoły i jej model wychowawczo-edukacyjny. O terminie Dni Otwartych informujemy na naszym fanpage’u facebookowym i na stronie internetowej.

2. Spotkania indywidualne dla tych z Państwa, którzy nie mogą skorzystać z proponowanego terminu lub potrzebują więcej informacji do podjęcia decyzji.

3. Udział dziecka w zajęciach. Istnieje także możliwość przyprowadzenia dziecka na jeden dzień, na zajęcia z klasą/oddziałem klasy 0 lub w przypadku zapisu do klasy I, na zajęcia edukacyjne.

Dołącz do nas – krok po kroku

1. Wypełnij Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły / Wniosek o przyjęcie w przypadku przeniesienia z innej szkoły. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres: dyrektor.naszaszkola@gmail.com 

Wniosek w wersji edytowalnej
Wniosek o przeniesienie w wersji edytowalnej

2. Przyjdź razem z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne z wychowawcą klasy oraz psychologiem lub pedagogiem. Spotkanie ma na celu pokazanie szkoły, przedstawienie oferty edukacyjnej oraz wzajemne poznanie się. Jest to dobra okazja na porozmawianie wychowawcy z dzieckiem i rodzicem o mocnych stronach dziecka, ewentualnych trudnościach, oczekiwaniach, zasadach współpracy. 

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły, na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy rekrutacyjnej, podejmuje Komisja rekrutacyjna oraz Dyrektor szkoły. Potwierdzeniem decyzji o podjęciu współpracy ze strony Rodziców dziecka jest podpisanie umowy oraz wpłata „wpisowego” (bezzwrotna kwota 400 zł – wpłata na konto szkoły lub do kasy w sekretariacie).

Rodzice uczniów klasy I, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, są zaproszeni na zebranie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego z udziałem dyrektora i wychowawcy.  

4. Rekrutację do klas starszych prowadzimy przez cały rok szkolny. Warunkiem podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do Naszej Szkoły jest pozytywna opinia Komisji rekrutacyjnej poprzedzona tygodniowym uczestniczeniem w zajęciach szkolnych oraz konsultacją z dotychczasową szkołą (wychowawca, pedagog, psycholog).
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem Szkoły Ulą Matlak – dyrektor.naszaszkola@gmail.com.