Nasza Szkoła przystąpiła do akcji „Z kulturą mi do twarzy”. Jest to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego głównym celem jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury i wrażliwości na piękno. Projekt ma na celu szerzenie wartości takich, jak: dobro, piękno, altruizm i patriotyzm, a także kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.

Cele szczegółowe:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
    i historią w sposób dostępny dziecku
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
  • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

REGULAMIN

ZADANIA