Informujemy, że otrzymaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Nasi absolwenci spisali się na medal! Tak prezentuje się średnia wyników w Naszej Szkole z trzech przedmiotów egzaminacyjnych:

źródło: opracowanie własne w oparciu o dane ze strony https://cke.gov.pl/ i https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/ (dostęp dnia 03.07.2024 r.)

Średnie wyniki uczniów „Naszej Szkoły” przedstawione na wykresie obejmują wyniki absolwentów, którzy byli naszymi uczniami i realizowali obowiązek szkolny stacjonarnie. Na wykresie nie zostały uwzględnione wyniki uczniów mieszkających za granicą, realizujących obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej, którzy zdawali egzaminy w „Naszej Szkole”. Średnie wyniki wszystkich napisanych egzaminów w naszej placówce prezentują się następująco:

  • j. polski – 73%
  • matematyka – 78,29%
  • j. angielski – 96,93%