Alicja Michalska

Uczę geografii

Jestem nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyłam również studia podyplomowe: Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Pracy Socjalnej. Brałam udział w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach doskonalących mój warsztat pracy, min. biblioterapię, pracę z uczniem autystycznym, pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od wielu lat jestem członkiem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  Konkursu z Geografii. Pracując w szkole, od ponad 35 lat kieruję się słowami Immanuela Kanta ,,Nic nie jest zdolnym tak rozświetlić umysłu ludzkiego, jak właśnie geografia’’. Zostałam nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej i przez wiele lat nagrodami dyrektora szkoły. Szczęśliwa żona i mama, miłośniczka zwierząt, podróży i robótek ręcznych.

Alicja Michalska

Uczę geografii

Jestem nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyłam również studia podyplomowe: Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Pracy Socjalnej. Brałam udział w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach doskonalących mój warsztat pracy, min. biblioterapię, pracę z uczniem autystycznym, pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od wielu lat jestem członkiem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  Konkursu z Geografii. Pracując w szkole, od ponad 35 lat kieruję się słowami Immanuela […]

Poznaj wszystkich