Od września uczniowie Naszej Szkoły biorą udział w innowacji pedagogicznej polegającej na nauce przez projekt. Jej celem jest wykształcenie u dzieci niezbędnych kompetencji społecznych, zwłaszcza umiejętności pracy w zespole, wzajemnej komunikacji, planowania działań własnych i grupy, zdolność autoprezentacji czy oceny swojej pracy. Uważamy, że właśnie umiejętności interpersonalne stanowią bazę nie tylko dla nowoczesnej edukacji, ale i dla każdej pracy, której podejmą się Państwa dzieci w przyszłości, a po okresie pandemicznej izolacji ich brak odczuwany jest niezwykle dotkliwie.

Zależy nam, aby każda klasa sama zdecydowała, nad czym będzie pracować. Przez kilka pierwszych zajęć wykonywaliśmy różnorodne ćwiczenia związane z komunikacją i określaniem swoich mocnych stron, aktualnie zaś każdy zespół klasowy zdecydował się realizować określony przez siebie cel uznany przez grupę za ważny. Jedni postanowili pokazać jasne i ciemne strony internetu (wskazując na niezwykle niebezpieczną tendencję do nadmiernego przesiadywania w sieci, którą zaobserwowali u siebie i rówieśników), drudzy postanowili pracować nad większą tolerancją wobec różnorodności (bo akurat ten problem dostrzegli u siebie), jeszcze inni chcieli stworzyć gazetę, aby zintegrować społeczność szkolną, a kolejny zespół chce podkreślić kompetencje i możliwości, jakie powinna otworzyć przed uczniami szkoła przyszłości.

Owocem ich prac mają być gry planszowe, kampanie społeczne w sieci, makiety, filmiki, teledyski, plakaty i wiele innych aktywności – każda grupa sama wyznaczyła sobie sposób na osiągnięcie projektowego celu, biorąc pod uwagę własne umiejętności, możliwości i chęci.

Najważniejszym bogactwem jest to, że dzieci potrafią trafnie określić swoje potrzeby i same znajdują sposoby na realizację wyznaczonego celu. Dochodzą do tego w drodze dyskusji, uczą się wyrażać własne zdanie, dzielić pracą i odpowiedzialnością. Już teraz, po dwóch miesiącach wspólnej pracy, widzą, że planowanie jej bywa trudne i praca w zespole oznacza czasem niełatwe kompromisy. Jesteśmy bardzo zbudowani ich zaangażowaniem, a w wypadku tej innowacji bogactwem jest już sama droga, a nie tylko jej cel.

Innowację zaplanowała i prowadzi Pani Lucyna Rojek
https://www.facebook.com/Fundacja-Rozumiem-100497927991694