Damian Lampka

Uczę religii i etyki

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierunek teologia, oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie (SWPS) kierunek psychologia.  W czasie studiów nauczył się podstaw języka migowego, którego w wolnym czasie uczy w formie kółka zainteresowań. W pracy z dziećmi wykorzystuje umiejętność gry na gitarze. 
Posiada doświadczenie w pracy na wszystkich etapach edukacyjnych, w placówkach prywatnych i państwowych, pracował m.in. z uczniami posługującymi się językiem angielskim jako wiodącym. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach w celu podnoszenia swoich kompetencji. Obecnie  student studiów podyplomowych z psychologii klinicznej. Uczestniczy w różnych formach wolontariatu i akcjach o charakterze charytatywnym na terenie Gdańska, angażując dzieci i młodzież. Prowadzi zajęcia dla rodziców z zakresu psychologii w formie wykładów i warsztatów. Prywatnie miłośnik aktywnego spędzania czasu, szczególnie z żoną i 2 letnią córką.

Damian Lampka

Uczę religii i etyki

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierunek teologia, oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie (SWPS) kierunek psychologia.  W czasie studiów nauczył się podstaw języka migowego, którego w wolnym czasie uczy w formie kółka zainteresowań. W pracy z dziećmi wykorzystuje umiejętność gry na gitarze. Posiada doświadczenie w pracy na wszystkich etapach edukacyjnych, w placówkach prywatnych i państwowych, pracował m.in. z uczniami posługującymi się językiem angielskim jako wiodącym. Bierze udział w licznych […]

Poznaj wszystkich