Anna Chyla

Uczę języka polskiego od ponad 20 lat. Jestem czynnym egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Lubię swoją pracę, bo nigdy się w niej nie nudzę! Włączam w moje lekcje zabawę, twórczo motywuję do działania i inspiruję do samodzielnych poszukiwań. Uwielbiam obserwować, jak moi uczniowie się rozwijają, jak coraz lepiej rozumieją siebie i otaczający je świat.

Anna Chyla

Uczę języka polskiego od ponad 20 lat. Jestem czynnym egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Lubię swoją pracę, bo nigdy się w niej nie nudzę! Włączam w moje lekcje zabawę, twórczo motywuję do działania i inspiruję do samodzielnych poszukiwań. Uwielbiam obserwować, jak moi uczniowie się rozwijają, jak coraz lepiej rozumieją siebie i otaczający je świat.

Poznaj wszystkich